دهکده کشت و صنعت ایرانیان

اطلاعیه ها

اخبار مرکز


پذیرفته شدن شرکت در دوره رشد


بر اساس مصوبه شورای پذیرش و ارزیابی شرکت دهکده کشت و صنعت ایرانیان در دوره رشد مرکز رشد تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان پذیرفته شد;   ادامه خبر ...


بالا